MAGUINDANAO MASSACRE

>> Tuesday, November 24, 2009


Laman ng halos lahat ng local at international news ang nangyari sa Maguinanao between Ampatuan clan and Mangudadatu na kumitil sa mahigit 40 ka tao. Mataan a mala a kiambinasa o ped ko mga Filipino a mengangaran sa Muslim, sabap bo sa politika na pekharao iran mamono so mga pagari iran a muslim taman sa mga ba-e na pikharoma iran ago iran bono-a.

Phamaningko ko Allah pakawatanen iyan aya sa ranao...mataan a o di tano ilota so mga Iman tano na tanto tano den a pekha awat ko limo o Allah ago pekhakawit tano sa rarangit iyan.

Nakakapag bigay ito ng pangit na impresyon sa ngalan ng Islam, nagsisimula palang ang filing ng tatakbo sa politika ay sinimulan narin ng mga taong ito ang pagpapadanak at pag kitil ng mga buhay ng mga inosenting tao,kabilang ang 13 na press people at mga babae...ang Allah na ang bahala sa inyo...isa kayo sa sumisira sa pangalan ng Islam.

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP